Orthopedagogiek

De orthopedagogiek is een specialisatie in de pedagogiek en richt zich op de behandeling van kinderen met een mentale en/of fysieke beperking en kinderen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. Een orthopedagoog heeft een bachelor in pedagogiek afgerond en een master in orthopedagogiek. De orthopedagoog is bevoegd om onderzoeken te doen en de betreffende problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen.

Orthopedagogen bestuderen hoe leer- en opvoedingsproblemen bij kinderen zich manifesteren en wat er in de opvoeding en op school moet gebeuren om deze aan te pakken en te behandelen. Zij houden zich bezig met ernstige problemen bij kinderen zoals depressie, angst en agressie, maar ook met opvoedingsproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld chronische ziektes, pedagogische onmacht of mishandeling.

 

Een belangrijke periode van het leven beleeft een kind op school. Voor een aantal kinderen gaat de schoolloopbaan met horten en stoten. Problemen op school kunnen het gevolg zijn van leer- of gedragsstoornissen zoals dyslexie of hyperactiviteit of van sociaal-emotionele factoren, eventueel samenhangend met kindermishandeling of -misbruik of met een gebrek aan pedagogische of didactische kwaliteit.

Voor kinderen met leer- en gedragsproblemen maakt de orthopedagoog een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren, dit met als doel ervoor te zorgen dat zij de hulp krijgen die het beste bij hen aansluit. Vaak wordt psychologisch onderzoek verricht om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek en wat daar de oorzaak van is. Bij de daaropvolgende behandeling worden ook de ouders/begeleiders betrokken. Er worden adviezen gegeven met betrekking tot de begeleiding en tot de therapeutische handelingen die zij zelf kunnen geven.