Over WiJS!

Prakijk WiJS! is in het voorjaar van 2013 opgericht in Woerden om ouders en hun kinderen te helpen bij de uitdagingen die opvoeden en opgroeien soms met zich meebrengt.

 

Drijvende kracht achter Prakijk WiJS! is Sifra Bastmeijer, ze heeft de afgelopen 15 jaar haar sporen verdiend met het begeleiden van honderden kinderen (en hun ouders) in diverse situaties. Ze weet dan ook als geen ander dat maatwerk, persoonlijke aandacht en afstemming op de specifieke situatie van ouder en kind belangrijke succesfactoren zijn in het welslagen van een traject.  

 

Werkwijze Speltherapie praktijk WiJS! 

 

Om die reden hanteert Sifra geen standaard methodieken (hoewel ze hier wel uit kan putten) en houdt ze gedurende het traject nauw contact met de ouders. Ook buiten de sessies om is telefonisch contact of via WhatsApp gebruikelijk. Daarnaast is er na iedere vierde een oudergesprek om te evalueren en te kijken hoe de volgende vier sessies ingevuld zouden moeten worden.

 

Een persoonlijke klik tussen Sifra, het kind en de ouders is van groot belang en daarom is de eerste persoonlijke kennismaking altijd gratis en geheel vrijblijvend. U kunt dan weloverwogen kiezen voor Praktijk WiJS! in Woerden of alsnog voor een andere oplossing kiezen. Met haar uitgebreide kennis van de GGZ in de regio Woerden is Sifra ook in staat om u op het juiste spoor te zetten indien andere (veelal meer specialistische) hulp u beter van dienst is.

 

Lees meer over Sifra Bastmeijer of neem Contact op om kennis te maken (een losse vraag/opmerking mag ook!)

Eerst meer lezen over speltherapie of orthopedagogiek? Dat kan!

Kwaliteitsborging & Klachenafhandeling bij WiJS!

 

Het afleveren van kwaliteit staat voorop bij Prakijk WiJS! het is immers de ontwikkeling van uw kind dat u aan een ander toevertrouwd. Om een goed resultaat neer te kunnen zetten investeert Praktijk WiJS! natuurlijk in een optimaal contact met ouders en eventueel school maar we doen meer.

 

Supervisie

Sifra Bastmeijer staat onder supervisie van een andere speltherapeut waarbij periodiek zaken besproken kunnen worden die door Sifra als lastig ervaren worden.

 

Intervisie

Sifra Bastmeijer bezoekt maandelijks intervisiebijeenkomsten waar ook aanvullende type therapeuten zoals GZ-Psychologen aanschuiven. Hier kunnen casussen worden besproken (altijd anoniem en na uw instemming) die om verdieping vragen. Door het toetsen van de geplande aanpak bij andere hoogopgeleide professionals wordt optimale zorgvuldigheid bereikt.

 

Opleidingen

Sifra Bastmeijer doet regelmatig aan bijscholing en houdt de ontwikkelingen in haar vak bij. 

Een bijzondere opleiding om er uit te lichten is de opleiding rond Familieopstellingen deze levert waardevolle tools aanvullend op speltherapie.

 

Lidmaatschap beroepsorganisaties

Praktijk WiJS! is aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties:

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder nummer 209223R;

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) onder nummer K-15030

Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO). 

 

Het lidmaatschap van de RBCZ zorgt ervoor dat Praktijk WiJS! onderworpen is aan tuchtrecht vergelijkbaar met BIG geregistreerde hulpverleners. Heeft u overhoopt toch een klacht over Praktijk WiJS! dan horen we het uiteraard graag en kunt u daarnaast gebruik maken van deze klachtenprocedure bij het RBCZ. De onafhankelijke klachenfunctionaris van praktijk WiJS! is NIBIG.

Speltherapie & Orthopedagogen praktijk WiJS! Woerden Copyright 2019

Tel : 06-37549094

E-mail: info@wijswoerden.nl