Over WijS!

WijS! werd in 2013 opgericht om ouders/verzorgers en hun kinderen te helpen bij de uitdagingen die opvoeden en opgroeien met zich mee kunnen brengen.

Initiatiefnemer van WijS! is Sifra Bastmeijer, dat ben ik. Ik ben opgeleid als orthopedagoog, heb tien jaar gewerkt als gedragswetenschapper en ben daarna volledig voor de speltherapie gegaan. Mijn ervaring is dat geen gezin hetzelfde is en dat maatwerk, persoonlijke aandacht en afstemming op de specifieke situatie van ouder en kind belangrijke factoren zijn in het welslagen van een traject.

Werkwijze Speltherapie praktijk WijS! 

Om die reden hanteer ik geen standaard methodieken (hoewel ik hier wel uit kan putten), en hou ik gedurende het traject nauw contact met de ouders. Ook buiten de sessies om is telefonisch contact of contact via de mail of WhatsApp gebruikelijk. Dit om de doelen weer optimaal op de wellicht veranderde situatie af te stemmen.

Een persoonlijke klik tussen mij als therapeut, het kind en de ouders is van groot belang en daarom is het intake gesprek altijd gratis en geheel vrijblijvend. Dit eerste gesprek is overigens zonder het kind, omdat zij dat wat gezegd wordt altijd anders zullen interpreteren dan het bedoeld is. U kunt dan als ouders weloverwogen kiezen voor WijS! in Woerden of alsnog voor een andere oplossing kiezen.

Lees meer over Sifra Bastmeijer of neem contact op om kennis te maken (een losse vraag/opmerking mag ook). Eerst meer lezen over speltherapie ? Dat kan!

Kwaliteitsborging & Klachtenafhandeling bij WijS!

Het afleveren van kwaliteit staat voorop bij WijS!. Het gaat wel om de ontwikkeling van het kind en ik kan me geen belangrijkere dingen voorstellen. Om een goed resultaat neer te kunnen zetten investeert WijS! in een optimaal contact met ouders, school en andere behandelaren, maar er gebeurt meer.

Zo heb ik regelmatig intervisie bijeenkomsten, heb ik daarnaast ook nog supervisie en houd ik door middel van bijscholing de ontwikkelingen in het vak bij.

Ook ben ik aangesloten bij diverse beroepsverenigingen waarbij ik mij moet houden aan de door hen opgestelde kwaliteitseisen. De beroepsorganisaties waar ik bij ben aangesloten zijn:

  • Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
  • Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO). 

Het lidmaatschap van de RBCZ zorgt ervoor dat WijS! onderworpen is aan tuchtrecht vergelijkbaar met BIG geregistreerde hulpverleners. Heeft u een klacht over WijS! dan hoor ik dat uiteraard eerst graag zelf, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Daarna kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure bij het RBCZ. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van WijS! is NIBIG.