Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:

  1. Traumatische ervaringen, zoals: verlies van belangrijke personen verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling mishandeling of daarvan getuige zijn fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.
  2. Emotionele problemen, zoals: problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet te weinig zelfvertrouwen een negatief zelfbeeld hechtingsproblemen.
  3. Sociale problemen, zoals: moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag) moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

Hoe gaat de therapeut te werk?

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

(Bron: Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten NVVS)